Breaking News

កូវីដ១៩ បានធ្វើឲ្យអ្នកលក់រាយក្នុងស្រុករងផលប៉ះពាល់ខ្លាំង ហើយអាជីវកម្មមួយចំនួនកំពុងប្រឈមនឹងការបិទទ្វារ។ ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយមិនប្រាកដប្រជាបែបនេះ តើអ្នកលក់រាយនៅតែមានភាពឆ្លាតវៃ ហើយអាចផ្លាស់ប្តូរខ្លួនឯង ដើម្បីជម្នះឧបសគ្គនេះបានយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះ?

Consumers are trusting brands less and less, according to 2019 Edelman Trust Barometer Special Report. With data from eight major global markets, an overwhelming majority of consumers say that they value purchasing from familiar, trusted brands - over trendiness, and a wide range of other factors. Even as e-commerce is continuously booming around the world, issues consistently plague members of the ecosystem in and out of the Kingdom. YouAdMe looks at the ABCs that are their main areas of interest:

Giving businesses the power to market their products and services using creative yet affordable channels. Modern advertising can seem easy to the untrained eye. Consumers see ads everywhere they look — from large flashing billboards right down to the device in their hands. It seems like anyone with money to spare can hop online and post an ad — but that couldn’t be farther from the truth.

Homegrown start-up YouAdMe looks to establish a foothold in the region by tapping on young, technologically proficient youths to transform the face of advertising and subsequently create an entire ecosystem for digitising Cambodia. The company’s effort has received a timely boost in the form of an exclusive partnership agreement and with strategic investment from Wing (Cambodia) Limited Specialised Bank.

YouAdMe hosted Cambodia’s first advertising gala to unveil to the public the YouAdMe app and welcoming all brands, partners and individuals on board. The event was held at Aeon Mall Sen Sok on July 27. YouAdMe, which provides advertising space, signed an exclusive partnership agreement with Wing (Cambodia) Limited Specialised Bank during the event. photo supplied

ភ្នំពេញ៖ ក្រុមហ៊ុន YouAdMe សហការជាមួយធនាគារឯកទេស Wing ដើម្បីពង្រីកការធ្វើពាណិជ្ជកម្មតាម​ប្រព័ន្ឋឌីជីថលនៅកម្ពុជា។ ក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូ នៃក្រុមហ៊ុនទាំងពីរកាលពីចុងសប្តាហ៍មុន លោក Bernard Teo អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន YouAdMe បានមានប្រសាសន៍ថា៖

ភ្នំ​ពេញៈ​ ក្រុមហ៊ុន​ YouAdMe​ សហការ​ជាមួយ​ធនាគារ ​ឯកទេស​ Wing​ ដើម្បី​ពង្រីក​ការ​ធ្វើ​ពាណិជ្ជកម្ម​តាម​ប្រព័​ន្ឋ​ឌីជីថល ​នៅ​កម្ពុជា​។ ក្នុង​ពិធី​ចុះហត្ថលេខា​លើ​កិច្ច​ព្រមព្រៀង​ភាពជា​ដៃគូ​ នៃ​ក្រុមហ៊ុន​ទាំងពីរ​កាលពី​ចុង​សប្តាហ៍​មុន​ លោក​ Bernard​ Teo​ អគ្គនាយក​ក្រុមហ៊ុន​ YouAdMe ​បាន​មានប្រសាសន៍​ថា​ ខណៈ​ដែល​បច្ចេកវិទ្យា​តែងតែមាន​ការ​វិវត្ត​ឥត​ឈប់ឈរ​ ដើម្បីឲ្យ​សមស្រប​ទៅតាម​ការរស់នៅ​របស់​យើង​ បណ្តា​ក្រុមហ៊ុន​ ឬម្ចាស់​ម្ចាស់​ផលិតផល​ និង​អាជីវកម្ម​នានា​មិន​អាច​ទប់ស្កាត់​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ឥរិយាបទ​អតិថិជន​ ដែល​ផ្សារភ្ជាប់​ជាមួយ​បច្ចេកវិទ្យា២៤ម៉ោង​ លើ២៤ម៉ោង​ក្នុង​មួយ​សប្តាហ៍​បាន​ឡើយ​។

(ភ្នំពេញ)៖ ក្រុមហ៊ុន YouAdMe បានប្រារព្ធពិធីជួបជុំ និងសម្ពោធកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយតាមទូរសព្ទដៃ ដើម្បីផ្ដល់ការប្រើប្រាស់ ជូនដល់សាធារណៈជន និងដើម្បីជាការស្វាគមន៍ ទៅដល់បណ្ដាម្ចាស់អាជីវកម្ម និងបុគ្គលសំខាន់នានាផងដែរ នៅថ្ងៃទី២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩នេះ នៅផ្សារទំនើប aeon mall sen sok city។ ជាមួយគ្នានេះ YouAdMe ក៏បានចុះហត្ថលេខា លើកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូ ជាមួយធនាគារឯកទេសវីង នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំដាច់ដោយឡែកមួយ ដែលមានការចូលរួម និងអ្នកសារព័ត៌មាន មុននឹងចាប់ផ្ដើមពិធីសម្ពោធ ដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការ នៅកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយតាមទូរសព្ទដៃរបស់ខ្លួន។

ភ្នំ​ពេញៈ​ ក្រុមហ៊ុន​ YouAdMe​ សហការ​ជាមួយ​ធនាគារ​ឯកទេស​ Wing​ ដើម្បី​ពង្រីក​ការ​ធ្វើ​ពាណិជ្ជកម្ម​តាម​ប្រព័​ន្ឋ​ឌីជីថល​នៅ​កម្ពុជា​។ក្នុង​ពិធី​ចុះហត្ថលេខា​លើ​កិច្ច​ព្រមព្រៀង​ភាពជា​ដៃគូ​ នៃ​ក្រុមហ៊ុន​ទាំងពីរ​កាលពី​ចុង​សប្តាហ៍​មុន​ លោក​ Bernard​ Teo​ អគ្គនាយក​ក្រុមហ៊ុន​ YouAdMe ​បាន​មានប្រសាសន៍​ថា​ ខណៈ​ដែល​បច្ចេកវិទ្យា​តែងតែមាន​ការ​វិវត្ត​ឥត​ឈប់ឈរ​ ដើម្បីឲ្យ​សមស្រប​ទៅតាម​ការរស់នៅ​របស់​យើង​ បណ្តា​ក្រុមហ៊ុន​ ឬម្ចាស់​ម្ចាស់​ផលិតផល​ និង​អាជីវកម្ម​នានា​មិន​អាច​ទប់ស្កាត់​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ឥរិយាបទ​អតិថិជន​ ដែល​ផ្សារភ្ជាប់​ជាមួយ​បច្ចេកវិទ្យា២៤ម៉ោង​ លើ២៤ម៉ោង​ក្នុង​មួយ​សប្តាហ៍​បាន​ឡើយ​។

The 2018 Festival will see participants from over 100 countries and host more than 160 global luminaries and 400 exhibitors, featuring highlights such as the FinTech Conference with a new AI in Finance Summit and Global Investors’ Summit, the FinTech Awards, Global FinTech Hackcelerator, Innovation Lab Crawl, Industry Networking and Workshops.